Penginjilan: Propaganda atau Kesaksian? – Pdt. Jadi S. Lima